top of page

Vzťahové poradenstvo a partnerská komunikácia 

AKTUÁLNA ZMENA : vzťahové poradenstvo a poradenstvo ohľadne partnerskej

komunikácie v aktuálnom období poskytujem len pre ženy. V momentálnom období 

nieje k dispozícii sedenie pre pár z dôvodu skvalitňovania mojich služieb a z dôvodu zmien s touto prácou súvisiacich, na ktorých pracujem, aby služba opäť mohla byť v ponuke. Ďakujem.

Celý náš život je prepojený s ľuďmi a teda i so vzťahmi, preto je veľmi dôležité, ako sa v nich cítime. Nejde len o vzťahy partnerské, ale aj medziľudské všeobecne, pracovné, rodinné, priateľské. Vzťahy výrazne  vplývajú na náš život, aj na celkovú pohodu.

Ak máme okolo seba ľudí, s ktorými sa cítime slobodne a bezpečne, máme viac energie, úsmevu, radosti zo života a celkovo sa nám darí.

Ak sme však v prostredí, v ktorom nemôžeme byť sami sebou alebo vnútornú pohodu narúšajú rôzne vplyvy z okolia, môže nás to ťahať dole. 

Je mnoho dôvodov, pre ktoré môžu vznikať problémy vo vzťahoch, no býva to práve komunikácia, ktorá zväčša býva zdrojom vzájomného neporozumenia. Obaja z partnerov alebo dvoch (či viacerých) osôb účastných spoločnej interakcie interpretujú slová toho druhého podľa vlastného vnímania a veľakrát sa stáva, že namiesto porozumenia, súladu, kompromisu alebo dohody sa len znova nepohodnú. Preto sa vrámci sedenia ohľadne vzťahov venujeme komunikácii podrobnejśie.

Vzťahové poradenstvo pomáha porozumeniu situácie zo šiřšej perspektívy, čo prináša jasnosť a teda i nové možnosti riešenia. Venujeme sa i  spomínanej komunikácii a tomu ako vyjadriť seba, 

svoje potreby tak, aby namiesto nezhôd dochádzalo k 

obojstrannému prijatiu. Pozrieme sa aj na dôvody, pre

ktoré sa deje to, čo sa deje.

Vzťahové poradenstvo pomáha:

 • pri nespokojnosti v partnerstve

 • ak partner a druhí ľudia nevidia a neoceňujú

       čo pre nich robíte

 • ak ste sklamaná , že partner neprejavuje city

 • ak sa akokoľvek  snažíte a všetko zostáva

       po starom

 • ak nefunguje komunikácia

 • ak rozhovory končia hádkami, výbuchmi hnevu

 • ak sú rozhovory zraňujúce a bezvýsledné

 • ak zvyknete rezignovať s tým, že nemá význam

       niečo robiť, hovoriť, vysvetľovať    

 • ak máte málo podpory

 • ak ste na všetko sama

 • ak sa cítite nepochopená 

 • ak sú vaše potreby prehliadané

 • ak sa cítite tá najhoršia

 • ak máte málo pozornosti od partnera 

 • ak je vzťah raz hore, raz dole

  .... a mnoho ďalších

IMGP9189-copy_1.jpg
bottom of page