top of page

Vzťahové poradenstvo a partnerská komunikácia 

AKTUÁLNA ZMENA : vzťahové poradenstvo a poradenstvo ohľadne partnerskej

komunikácie v aktuálnom období poskytujem len pre ženy. V momentálnom období 

nieje k dispozícii sedenie pre pár z dôvodu skvalitňovania mojich služieb a z dôvodu zmien s touto prácou súvisiacich, na ktorých pracujem, aby služba opäť mohla byť v ponuke. Ďakujem.

Celý náš život je úzko spätý s druhými ľuďmi a preto je veľmi dôležité, ako sa v nich cítime. Vzťahy výrazne  vplývajú na náš život, aj na celkovú pohodu.

Ak máme okolo seba ľudí, s ktorými sa cítime slobodne a bezpečne, máme viac energie, úsmevu, radosti zo života a celkovo sa nám darí.

Ak sme však v prostredí, v ktorom nemôžeme byť sami sebou alebo vnútornú pohodu narúšajú rôzne vplyvy z okolia, môže nás to ťahať dole. 

Vždy, keď sedím s oboma partnermi, ktorí sa rozhodli spoločne k sebe znovu nájsť cestu, viacej blízkosti a lásky, len nevedia ako, býva to práve komunikácia, ktorá zväčša býva zdrojom vzájomného neporozumenia. Obaja z partnerov interpretujú slová toho druhého podľa vlastného vnímania a veľakrát sa stáva, že namiesto porozumenia, súladu, kompromisu alebo dohody sa len znova nepohodnú.

Priestor má na stretnutí každý z partnerov rovnako, pričom "prekladám" slová od jedného k druhému pre oboch tak, aby si navzájom porozumeli.

Vzťahové poradenstvo aj pomoc v komunikácii 

je možná aj jednotlivo. Rovnako vyjasňuje mnohé

dôvody nezhôd.

Vzťahové poradenstvo pomáha:

 • pri nespokojnosti v partnerstve

 • ak partner a druhí ľudia nevidia a neoceňujú

       čo pre nich robíte

 • ak ste sklamaný/á , že partner/ka neprejavuje city

 • ak sa akokoľvek  snažíte a všetko zostáva

       po starom

 • ak nefunguje komunikácia

 • ak rozhovory končia hádkami, výbuchmi hnevu

 • ak sú rozhovory zraňujúce a bezvýsledné

 • ak zvyknete rezignovať s tým, že nemá význam

       niečo robiť, hovoriť, vysvetľovať    

 • ak máte málo podpory

 • ak ste na všetko sám/sama

 • ak sa cítite nepochopený/á 

 • ak sú vaše potreby prehliadané

 • ak sa cítite tá najhoršia/ý

 • ak máte málo pozornosti od partnera 

 • ak je vzťah raz hore, raz dole

  .... a mnoho ďalších

IMGP9189-copy_1.jpg
bottom of page