top of page

Theta healing  thetahealing online, theta terapia online

(čítané : Teta Híling)

Čo je Theta healing? teta hiling

Theta healing

Theta healing (Theta - teta - liečenie) je liečivá meditačná technika zameraná na prácu s blokujúcimi, limitujúcimi presvedčeniami - zaužitými vzorcami zmýšľania v mysli na podvedomej úrovni.

Thetahealing,teta híling,theta healing online, theta terapia online

Sú to také presvedčenia, ktoré si vedome ani nemusíme uvedomovať že máme, pretože sú ukryté v podvedomí, no na život pôsobia v podobe blokovanej radosti zo života, pocitu chýbajúceho naplnenia v akejkoľvek oblasti, vnútorného nepokoja, chýbajúcej lásky alebo celkovej nespokojnosti v živote.

 

Ak sa necítime v niektorej oblasti života dobre a príjemne, je to najrýchlejší spôsob ako zistiť, či máme nejaké vzorce myslenia a zablokované emócie, ktoré si nemusíme uvedomovať, ale v skutočnosti prispievajú k obmedzeniu spokojnosti.

Theta healing terapia

Pomocou metódy Theta healing je možné nájsť aké to sú tie presvedčenia, ktoré vplývajú na život nepriaznivo. Následne sa s nimi pracuje tak, aby bolo možné ich pretvoriť na nové - životu prospešné.

teta híling

Najčastejšími bývajú napríklad : "Niesom dosť dobrá" , "To čo robím nieje dosť", "Necítim sa dosť ocenená", "Nemám uznanie svojej hodnoty" a mnoho ďaľších. 

Ako terapia metódou Theta healing prebieha a ako funguje?

Výhodou je, že na to aby terapia bola účinná, nieje potrebné vchádzať do bolestivých emócií alebo tráum z minulosti, vybavovať si obrazy alebo iné imaginácie, pokiaľ by to bolo príliš bolestivé.

Dá sa pracovať čisto s nájdenými presvedčeniami, ktoré prídu ako prvé na myseľ - v podobe prvej odpovede, ktorá na myseľ príde po položení otázky. Proces je plynulý a príjemný. 

Thetahealing terapia online

Terapia prebieha v uvoľnení ktoré sa dá prirovnať vedenej meditácii. 

To dá možnosť  nájsť tie presvedčenia, ktoré sa dostali do podvedomia vplyvmi okolností, vďaka čomu je ich možné zmeniť na nové a prospešné. Tak, aby bolo možné nachádzať v živote spokojnosť, ktorá je plne v súlade s tým čo si vo vnútri prajete žiť inak.

thetahealing online, theta terapia, teta terapia, tetahealing, 

Tým, že sa zmenia presvedčenia, zmení sa aj dianie v realite.

Výsledky sú viditeľné už po prvom sedení, no ak je viacero oblastí v ktorých je disharmónia, alebo je nielkoľko rozličných tém, môže byť potrebné zamerať sa na jednotlivé záležitosti samostatne a vo viacerých terapiách, aby boli spracované efektívne. Nie vždy je to však nutné. Je to individúalne a veľmi záleží na tom, o akú oblasť a tému ide.

Metóda Theta healing má však celkovo úspešnosť v riešení problémov za pomerne krátky čas, nakoľko sa pri nej pracuje s podstatou. Je účinná a zároveň aj príjemná.

 

bottom of page