Theta healing  thetahealing online, theta terapia online

(čítané : Teta Híling)

Theta healing (Theta - teta - liečenie) je liečivá meditačná technika -  pomôcka, ako nájsť blokujúce, limitujúce presvedčenia v mysli - také, ktoré blokujú radosť v živote, naplnenie v akejkoľvek oblasti, vnútorný pokoj, hojnosť...alebo čokoľvek, čo momentálne neprináša uspokojenie v živote....a uvoľniť ich do bezpodmienečnej lásky Vesmíru, Boha, Stvoriteľa všetkého čo je, Zdroja, Vyšsej inteligencie...(akýkoľvek názov, ktorý je vám blízky).

Výhodou je, že nieje potrebné vchádzať do bolestivých emócií alebo drám z minulosti, ani si vybavovať obrazy alebo iné imaginácie.

Dá sa pracovať čisto s nájdenými presvedčeniami : 

napríklad : Klientku trápilo, že manžel nedoceňoval jej prínos do domácnosti. To, ako každý deň varila, upratovala a starala sa o domácnosť. Bola z toho veľmi vyčerpaná a smutná. Niekedy aj nahnevaná a kričala. Ale nič nepomáhalo. Úcty ani vďačnosti sa jej nedostávalo.

Keď sme sa na situáciu pozreli z nadhľadu - ako pozorovateľ, duša, ktorá sa chce niečo veľmi naučiť, no zatiaľ sa učí cez bolesť , zistili sme, že presvedčenie na podvedomej úrovni je : "Niesom hodnotná. To, čo robím, nemá pre druhých hodnotu". 

 

To neznamená, že by skutočne hodnotná nebola. Hovoríme o presvedčení, ktoré o sebe mala, pretože nikdy nebola pochválená a nepoznala ten pocit, aké to je , keď má pre druhých (aj pre seba) skutočnú hodnotu. Nevedela, ako to vyzerá, ako to chutí, čo sa vtedy deje, keď hodnotná je. 

Ak podvedomie nejaký pocit nepozná, resp. pozná len pravý opak (v tomto prípade pocit - aké to je nemať hodnotu), v realite sa vytvoria také okolnosti, ktoré presvedčenie potvrdia. Takže : ak je presvedčenie "niesom hodnotná", v realite to bude vyzerať tak, že nikto túto hodnotu neuvidí".

Tým, že nájdeme presvedčenia, ktoré sa dostali do podvedomia vplyvmi okolností, je možné ich zmeniť na nové a prospešné. Dá sa zmeniť cesta - forma učenia sa. Z bolestnej (keď bola akoby bez hodnoty) na formu bezpodmienečnej lásky, radosti a ľahkosti. Teda spoznávať , aké to je mať hodnotu príjemným spôsobom, bez toho ako tomu bolo dovtedy - keď zažívala nezáujem a prehliadanie toho, čo je hodnotné.

thetahealing online, theta terapia, teta terapia, tetahealing, ThetaHealing terapia online

Tým, že sa zmenia presvedčenia, zmení sa aj dianie v realite. Pretože tak, ako sa potvrdzovalo negatívne presvedčenie v realite : "niesom hodnotná - v realite manžel nevidel hodnotu klientky", tak sa začalo potvrdzovať nové presvedčenie "som hodnotná", ktorým sme pôvodné negatívne presvedčenie nahradili.

Opäť sa vytvorili okolnosti, ktoré presvedčenie potvrdili. A to, v realite vyzeralo tak, že si začal viacej všímať, čo do vzťahu vnáša a že to nieje samozrejmosť. Častejšie počuje "ďakujem", ktoré bolo tým ocenením, po ktorom túžila.

Niekto si povie, že sa stal zázrak, že manžel sa zmenil. V skutočnosti ten zázrak bolo nové vyžarovanie, v ktorom precítila a prijala svoju vlastnú hodnotu. 

Theta healing (teta terapia) prebieha tak, akoby ste si pustili relaxačnú hudbu - je to stav uvoľnenia. V uvoľnení ľahúčko nájdeme, aké presvedčenia blokujú radosť, hojnosť, lásku. 

Slobodná voľba je základom, nič sa bez vášho súhlasu nemôže udiať. Len to, čo s vami rezonuje, len to môže byť prijaté.

Napríklad : Keď sme našli presvedčenie "niesom hodnotná" a spýtala som sa "môžeme teraz naučiť všetky vaše bunky, aké to je cítiť sa a byť hodnotná ?", až po odsúhlasení ÁNO, mohlo byť toto nové pozitívne presvedčenie poslané.

Otázka , či to môže tak jednoducho fungovať ? Áno, naozaj sa už netreba boriť v dlhotrvajúcich trápeniach :).

 

Theta healing