O mne

Denisa Eckmannová

 

Som terapeutka duše a sprievodkyňa v náročných situáciách a obdobiach života . Svoju prácu vnímam ako krásne poslanie pomáhať ľuďom zvládať záťažové situácie a spoločne nachádzať východiská i riešenia, uzdravovať i uvoľňovať ťaživé pocity a navracať radosť do života.

Základ mojej praxe vychádza zo životných skúseností, ktoré ma priviedli k tomu, aby som urobila zmeny vo vlastnom živote. Vďaka nim dokážem ku každému, kto ku mne prichádza, pristupovať individuálne, na mieru a s plnou dávkou porozumenia, empatie a  láskavosti.

IMG_20220418_143730.jpg