top of page

Theta healing - manifestácia hojnosti

tvorenie, zhmotňovanie, manifestácia prianí 

V čom je Theta healing - manifestácia hojnosti  odlišná od Theta healing terapie ?

Metóda Theta healing pribudla do  mojej terapeutickej praxe v roku 2020, odkedy priniesla mnoho pomoci predovšetkým v oblasti vzťahov. 

Výsledkami Theta healing terapie sú viditeľné zlepšenia v pocitoch dostatku lásky, uznania hodnoty, uvoľnenosti z úzkostí a strachov, ako aj celkové zlepšenie psychickej pohody. 

Terapie sú účinné hlavne na emocionálne uzdravenie vo vzťahoch, v ktorých dochádza alebo dochádzalo k emočným ublíženiam a zraneniam z dôvodu neporozumenia, nekomunikácie, nepochopenia a citovej odcudzenosti alebo chladu.

Efektivita metódy Theta healing ma podnietila rozšíriť poznatky  aj do ďaľších oblastí, ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou zdravého života a zdravšieho (príjemnejšieho) životného štýlu. Na prvotné štúdium som nadviazala pokročilými  seminármi a jedným z nich je Manifestácia hojnosti.

Hojnosť niesú len financie, i keď práve peniaze a pracovný úspech sú najčastejšie témy, ktoré v Theta healing - manifestácia hojnosti  na sedeniach riešime.

Pod pojmom hojnosť môžeme rozumieť čokoľvek, kde cítime nedostatok a potrebovali by sme niečoho viac. 

Viac :

- času (na seba, na rodinu, priateľov, aktivity)

- radosti, príjemných zážitkov

- vitality

- kreativity, nápadov, inšpirácie, motivácie

- ľudí, s ktorými sme v súlade

- podpory ...

IMG_20230829_191012.jpg
Screenshot_2023-08-29-19-06-58-54_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914.jpg
Čo je manifestácia a čo je obsahom sedenia Theta healing - manifestácia hojnosti ?

Manifestácia  je tvorenie reality v súlade s našimi cieľmi, víziami a prianiami.

Je to možnosť zhmotniť - vytvoriť v našej fyzickej hmotnej realite - čiže v bežnom živote to, čo sa zatiaľ nachádza len v našich predstavách, snoch alebo prianiach.

 Pomáha keď :

- máme vytýčené ciele, vízie alebo predsavzatia, ale brzdia nás v ich realizácii obavy, strach, nedostatok odvahy, dôvery alebo pochybnosti či to zvládneme.

- stojíme na mieste a nedá sa nám posunúť vpred, spraviť  kroky k  uskutočneniu vízií a cieľov v reálnom živote.

- nás trápi strata motivácie, vytrvalosti alebo trpezlivosti udržať si dostatočné zameranie sa na úspešné dotiahnutie svojho stanoveného predsavzatia alebo cieľu do zdarného konca - do zvládnutia toho, čo sme si vytýčili ako cieľ. Príkladom sú aj novoročné predsavzatia. Keď nadšenie vyprchá a opadne po niekoľkých dňoch, týždňoch a znova sme tam, kde sme boli.

- ak nemáme definovaný konkrétny zámer - cieľ kam by sme sa chceli dostať, ale cítime potrebu posunúť sa vpred, pričom sa  zároveň cítime zablokovane zaseknutí na mieste.

- ak si potrebujeme urobiť jasnejšie v tom, čo presne chceme, kam chceme smerovať a aké ciele si chceme stanoviť  a následne uvoľňiť cestu realizácii prianí v praxi.

Terapia je príjemná a predsa veľmi účinná a efektívna. Priaznivé výsledky je možné vidieť v krátkom čase po absolvovaní v reálnom bežnom živote.

bottom of page