top of page

Regresná terapia - regres, terapia detstva 
regreska , regreska online, regres online, regres terapia

Regresia - regresná terapia je vhodná ak potrebujeme pochopiť, vyliečiť , vyriešiť minulosť resp. niečo z minulosti - nejakú nespracovanú záležitosť, ktorá sa stala v minulosti a nepriaznivo vplýva na prítomnosť.

regres , regres terapia, regreska, regres online, regresná terapia online

Ak sa niečo dookola opakuje  alebo sme zostali ustrnutí na nejakom bode a nejde sa pohnúť ďalej, jedná sa pravdepodobne o blok vzniknutý v minulosti. Tým že sa pomocou regresnej terapie blok uvoľní, výsledkom je priaznivý posun ohlaďne riešenej situácie v prítomnosti aj ďalej do budúcna. 

 

Ak máme opakujúci sa problém s nejakým človekom - je tiež veľká pravdepodobnosť, že ide o niečo, čo má korene v minulosti. Na to, aby mohlo dôjsť k zlepšeniu, treba nájsť aký problém v minulosti vznikol a čím  vplýva na súčasnosť. Pomocou regresnej terapie je to možné.

Niekedy sa problém ťahá z minulosti tohoto života a treba sa pozrieť na bloky z detstva, inokedy môže ísť o hlbší problém a môže siahať až do minulých životov. 

 

Na čo regresná terapia - regres - slúži?

Regresia pomáha uzdraviť zážitky, ktoré spôsobili v minulosti emočné zranenie. Minulosťou je všetko, čo sa udialo od tohto momentu smerom dozadu - čiže čokoľvek čo už bolo - pred hodinou, týždňom, mesiacom, rokom, pred piatimi, v detstve, v minulom živote...

Preto počas sedenia pracujeme s tým časovým obdobím, s ktorým súvisí záležitosť, situácia, pocit, blok, strach, otázka .. na ktorú hľadáme odpoveď.

Mohlo k zraneniu dôjsť doma pri blízkych, v škole, vonku, v minulom živote. Je však vytesnené, preto si ho na vedomej úrovni nevybavujeme, no nepríjemné zážitky a skúsenosti z minulosti  spôsobujú v súčasnosti rôzne ťažkosti. 


Ak sa  dookola opakujú tie isté alebo podobné situácie a pocity , dokonca i vtedy, ak ste sa pokúsili o zmenu - či už pomocou meditácií, afirmácií alebo aj praktickými krokmi na základe nových uvedomení, po tom čo ste vyskúšali robiť veci inak ako predtým, no i napriek tomu sa objavili staré známe nepríjemné pocity alebo sa zopakoval obdobný znepokojujúci  scenár, je to signál, že ide o hlbší dôvod, ktorý má korene v minulosti, je uložený v podvedomí - na nevedomej úrovni, no stále pôsobí bez toho ste o ňom vedome vedeli.

Regres pomáha objasniť dôvody a príčiny problémov s konkrétnymi ľuďmi alebo s konkrétnymi potiažami a efektívne ich rieši tak, aby výsledkom bola fyzická aj psychická pohoda.

regresná terapia online, regreska online, regres terapia online

Ako regresná terapia prebieha?

Sedenie s regresnou terapiou  je vedené veľmi individuálne a intuitívne .

 

Vnímam, či je zranenie v detstve a ak áno, regresná terapia je doplnená aj o uzdravovanie vnútorného dieťaťa.

Každé sedenie je vedené s ohľadom na pocit bezpečia, preto pracujeme len do takej hĺbky, do akej je pre vás prijateľné otvoriť sa terapii tak, aby bola skutočne prínosom. 

 

Regresná terapia prebieha v uvoľnení so zatvorenými očami, no pri plnom vedomí. Nieste v nijakej hypnóze pri ktorej by ste strácali kontrolu nad tým, čo sa s Vami deje. Pocitovo sa dá regresná terapia prirovnať stavu ako  pri vedenej meditácii. Po celý čas o všetkom viete a po otvorení očí na konci si celý priebeh pamätáte, preto je výsledný pocit príjemný.

 

V prípade veľkej neistioty alebo obáv je však možné oči kedykoľvek otvoriť aj počas terapie, dokonca ak majú byť zatvorené oči príliš znepokojujúce, môžu zostať otvorené. 

Mám bohatú skúsenosť s rôznymi ľuďmi a viem , že je každý človek iný. Rovnako je teda i prístup v súlade s jedinečnosťou duše každého človeka a s ohľadom na potreby jednotlivca.

 

Ak nieje možné absolvovovať regresnú terapiu v Bratislave osobne, nieje to problém.

Sedenia sú možné aj online alebo telefonicky, pretože najdôležitejšie je počuť sa. 

Výsledky sú rovnako efektívne a terapia je účinná rovnako aj na diaľku.

Čo je výsledkom regresnej terapie?

Či ide počas regres sedenia o problematický vzťah, zdravotný problém, psychickú záťaž alebo komplikované situácie, cieľom a zároveň výsledkom je celková spokojnosť.

 

Tá sa prejavuje v živote vnútorným pokojom, harmóniou, rovnováhou, obnovením dôvery v seba, láskou k sebe, znovunájdením úcty k sebe ako aj istoty v seba, v živote, vo vzťahoch s ľuďmi.


regresná terapia pomáha :

 • ​nájsť svoju vlastnú cestu

 • spoznať a rozvinúť svoj vlastný vnútorný potenciál 

 • oslobodiť sa od rôznych pút

 • zmeniť  nedostatok na hojnosť 

 • pozumieť sebe samému, nájsť seba (rozvinúť ženské/mužské kvality)

 • zlepšiť vzťahy : vzťah so sebou samým, partnerské, rodinné, pracovné, medziľudské

 • zastaviť opakovanie sa rovnakých situácií v živote, aj rovnakých scenárov do vzťahoch, ktoré vám nevyhovujú

 • so žiarlivosťou, hnevom, smútkom, úzkosťami, strachmi

 • ak sa  nedarí dosiahnuť úspech v živote 

 • pri pocite , že sa niečo nedá, bezvýchodisková situácia

 • s trápením so samotou ,osamelosťou

 • s nedôverou v seba

 • so závislosťami (aj vo vzťahoch) 

 • zdravotné problémy

​       a mnoho ďalších....

 

   Čo terapia prináša ?

 • riešenie problému 

 • nachádzanie zmyslu svojho života

 • vitatalitu po vyhorení

 • uzdravenie  a zharmonizovanie vzťahov

 • rovnováhu prijímania a dávania

 • spoznanie svojej hodnoty a uznania

 • rozpustenie hnevu, strachov, úzkostí, krívd

 • prirodzenú lásku (k sebe, s blízkymi, od blízkych)

 • priaznivú zmenu v živote

 • úľavu

 • ľahkosť

 • motiváciu

 • nájdenie samého seba : Kto som a aké je moje poslanie

 • vnútornú silu

 • radosť zo života

 • byť sama sebou

regresna terapia online, regres online, regreska, regresivna terapia, regres terapia o

Terapia prenatálneho obdobia

Jednou z možností regresnej terapie je návrat do minulosti prenatálneho obdobia, keď je dieťatko ešte v brušku.

Dieťa v prenatálnom období s matkou nieje spojené len fyzicky, ale aj emočne. Všetky pocity, ktoré prežíva mama, dieťa prežíva spolu s ňou. Nemá ešte rozvinutú rozlišovaciu schopnosť, preto pociťuje mamine prežívanie ako jeho vlastné. Do podvedomia sa dieťaťu ukladajú informácie už od 42. dňa od počatia.

Preciťovaním vzťahov rodičov ,vonkajších podmienok , aj samotných emócii maminky si dieťa vytvára :

 • sociálne väzby

 • pocit istoty

 • pocity bezpečia

 • usilovnosť

 • produktivitu

 • tvorivosť

 • optimizmus

       ale aj :

 • neistotu

 • pocity viny

 • pochybnosti

Prechádza sa  obdobie vývinu od počatia až po príchod na svet s tým, že sa odkrývajú súvislosti so súčasným problémom . Môže sa tak uvoľniť, vyčistiť a uzdraviť mnoho ťažkostí, ktoré logicky nebolo možné objasniť. Keď nebolo jasné, prečo sa deje to, čo sa deje.


Výrazne pomáha  :

 • ak sa človek cíti neprijatý alebo že sem nepatrí

 • keď sa bojí zmeny alebo sú problematické

 • ak sa cíti izolovaný od ostatných ľudí alebo od sveta

 • problémy v kolektíve

 • má pocit, že niečo sa deje celý jeho život

Po regresnej terapii prenatálneho obdobia dochádza k vyslobodeniu sa zo začarovaného kruhu opakujúcich sa situácií, ktoré sa diali celý život bez toho, aby si ich človek vedel vysvetliť alebo zmeniť niečo aj keď sa o to veľakrát snažil.

Táto terapia prináša otvorenie  nových obzorov a schopnosť vidieť nové možnosti , ako aj odvahu, objavenie svojej vzácnosti - poklad, ktorý sa vo vnútri ukrýval celé roky, nadobudnutie strateného sebavedomia, spoznanie svojej hodnoty a úcty k sebe aj k druhým, nachádzanie prijatia od okolia. Mnohí tento obrat pomenovali ako zázrak, v ktorý ani nedúfali, že je vôbec možný.

IMGP9248-copy_1.jpg
bottom of page