top of page

Kvantová terapia

Kvantové tvorenie, zhmotňovanie, manifestácia prianí

Čo je kvantová terapia a v čom pomáha?

Kvantová terapia je tvorenie reality v súlade s našimi cieľmi a víziami. Je to možnosť zhmotniť - vytvoriť v našej fyzickej hmotnej realite - čiže v bežnom živote to, čo sa zatiaľ nachádza len v našich predstavách, snoch alebo prianiach.

Táto terapia pomáha ak máme vytýčené ciele, vízie alebo predsavzatia, ale brzdia nás v ich realizácii obavy, strach, nedostatok odvahy, dôvery alebo pochybnosti či to zvládneme.

Pomocou kvantovej terapie je možné odblokovať dôvody, pre ktoré stojíme na mieste a nedá sa nám posunúť vpred, spraviť ten dôležitý krok, ktorý je potrebný na to, aby sa mohli ciele a vízie uskutočniť v reálnom živote.

Kvantová terapia pomáha aj pri probléme so stratou motivácie,  vytrvalosti alebo trpezlivosti udržať si dostatočné zameranie sa na úspešné dotiahnutie svojho stanoveného predsavzatia alebo cieľu do zdarného konca - do zvládnutia toho, čo sme si vytýčili ako cieľ.

Táto príjemná meditačná metóda pomáha aj vtedy, ak nemáme definovaný konkrétny zámer - cieľ kam by sme sa chceli dostať, ale potrebujeme si urobiť určitý poriadok v myšlienkach. Ak si potrebujeme najprv urobiť jasnejšie v tom, čo presne chceme, kam chceme smerovať a aké ciele si chceme stanoviť na to, aby sme mohli prejsť k realizácii v praxi.

Terapia je príjemná a predsa veľmi účinná a efektívna. Priaznivé výsledky je možné vidieť v krátkom čase po absolvovaní v reálnom bežnom živote.

11890623_843273319120201_4179693793981965521_o – upravené.png

Autor obrázku : I can Academy 

bottom of page