top of page
Sandy Beach

Zuzana, 29

Na internetovú stránku pani Denisky som zavítala "náhodne", i keď som presvedčená, že náhoda to nebola a poslali mi ju do cesty moji pomocníci zhora. Od začiatku sa mi veľmi páčilo, že pani Deniska je veľmi láskavá, nežná a otvorená spirituálnu, k čomu aj ja inklinujem. 

Po úvodnej hodine, kedy som na ňu doslova vyklopila môj životný príbeh, mi pani Deniska navrhla prejsť programom "Objav lásku v sebe" - keďže som sama  netušila, čo by mi v mojom životnom období najviac pomohlo, s dôverou som súhlasila a bola pripravená túto lásku v sebe objaviť :).

Počas nasledujúcich sedení sme prechádzali témami ako je sebaprijatie, sebahodnota alebo sebaúcta.

Vďaka "domácim úlohám"po každom sedení som mala možnosť pozorovať tieto hodnoty na sebe a aj ich vedome uplatňovať v dennom živote.

Naše sedenia mi často dodali odvahu byť viac autentickou 

k samej sebe, pozorovať čo je pre mňa správne a naopak nie, byť k sebe láskavejšia a stáť bližšie pri svojej pravde.

Program mi veľmi pomohol a odporúčam ním prejsť všetkým, čo akosi v živote stagnujú, boja sa čo si o ich živote myslia druhí alebo sa jednoducho potrebujú viac prinavrátiť k sebe.

Je to síce "práca" na celý život, ale program, ktorý pani Deniska zostavila, je výborným spôsobom, ako sa znovu odraziť a vydať sa na cestu.

Na tú svoju....:)

Adresa:

Cesta k novému a krajšiemu životu 

Ak chceme mať vo svojom živote niečo, čo sme ešte nikdy nemali, potrebujeme urobiť niečo, čo sme ešte nikdy neurobili."   J.D.Houston

Koceľova 17

Bratislava


Email: eckmannova@gmail.com

Telefón :0902 400 651

Pomoc prostredníctvom :

 • Terapie emočných zranení z minulosti 

 • Theta healing

 • Regresná terapia

 • Liečenie vnútorného dieťaťa

 • Koučing na rozvoj osobnostného potenciálu,poradenstvo - vzťahy, práca, zdravie, peniaze

 • Poradenstvo v oblasti smerovania vo svojom živote 

 • Theta healing - manifestácia hojnosti 

 • Program - kurz : Objav lásku v sebe

 • Harmonizácia, odblokovanie, čistenie čakier

 • Terapia, liečenie telovými  sviečkami

 • Čakrové sviečky - relaxácia čakrovými sviečkami

 • Čakrové sviečky - spojenie relaxácie čakrovými sviečkami s čistením - odblokovávaním konkrétnych  presvedčení viažucich sa k jednotlivým čakrám (práca so sviečkami a s kyvadlom)

Cesta k novému a krajšiemu životu

Ak chceme mať v živote niečo, čo sme ešte nikdy nemali, potrebujeme urobiť niečo, čo sme ešte nikdy neurobili. " J. D. Houston

 

 

Naše podvedomé nastavenie sa formovalo od samého začiatku nášho života. Vychádzajú  z neho modely správania, priťahovanie situácií do života, ich zažívanie aj reakcie na udalosti prichádzajúce do života. 


Podvedomie  ovplyvňuje to, čo vo svojom živote máme alebo nemáme. Povrdilo sa mi však, že čistiť podvedomé nastavenie a vynechať emočné vnútorné prežívanie prekážku v spokojnosti neodstráni úplne.


Preto sa tomu, čo ľudí trápi a s čím ku mne prichádzajú, venujem celostne a na všetkých úrovniach - teda na fyzickej, mentálnej, emočnej aj spirituálnej. Všetko so všetkým súvisí a  prepojením všetkých stránok dosiahneme trvalé výsledky.


Čo to zamená v praxi? 


Mentálnu úroveň tvoria okrem vedomia - myšlienok, ktoré si uvedomujeme, aj všetky uložené  podvedomé presvedčenia. Neuvedomujeme si ich, pretože sú v PODvedomí. Sú to také zabehnuté kolaje, z ktorých vychádzajú automatické rozhodnutia. Ak nás niečo veľmi ťaží a máme pocit, že sa  opakujú rovnaké situácie plné nepokoja, pomáha nájsť prvotnú príčinu vzniku starostí a odstrániť ju pri koreni - ten sa nachádza  v podvedomí.


Na emočnej úrovni pretrvávajú emočné zranenia dlhé roky . Sú to rôzne traumy, krivdy, drobné aj väčšie ublíženia, ktoré si už ani nemusíme pamätať alebo len matne. Emócie sa síce podarilo potlačiť, no nikam nezmizli. Pôsobia na život stále - až kým sa neuzdravia, no už si ich nespájame s niečím čo sa stalo dávno. To len pocity úzkosti, tlaku na hrudi, pichnutia pri srdci, nervozita v žalúdku sa objavujú i naďalej. Na to aby odzneli, potrebujeme uvoľniť  emócie uviaznuté v minulosti. Túto oblasť väčšinou zahŕňa liečenie vnútorného dieťaťa, pretože mnoho pocitov napríklad neprijatia alebo odmietnutia pochádza pre mnohých z detských čias.


Spirituálna (duchovná) úroveň umožní  rozpoznať prečo sa deje to, čo sa deje. Pomáha zraňujúce okolnosti pochopiť a vďaka tomu je možné ich pustiť a žiť ďalej oslobodene od opakujúcich sa udalostí.  Vďaka porozumeniu rozpoznáme aké učenie pre náš život , rast a posun nám prinášali a vieme sa tak pusunúť ďalej bez toho, aby sme rovnaké situácie museli zažívať opakovane znova.


Do fyzickej úrovne patria konkrétne praktické kroky ktoré potrebujeme urobiť na to, aby sme videli v našom živote reálny výsledok toho čo by sme chceli žiť.  Dôležité  je zistenie čo treba spraviť. No ak aj vieme, môžeme sa cítiť brzdení strachom alebo nedostatkom dôvery a teda nám môže chýbať odvaha spraviť potrebný krok na to, aby sa nám v živote podarilo zrealizovať to, čo chceme uskutočniť. V tejto oblasti venujeme pozornosť tomu AKO premeniť teóriu na prax tak, aby  boli priaznivé zmeny v živote viditeľné a citeľné.  

 

Zo spätných väzieb ľudí, s ktorými spolupracujem často počujem,  že už vyskúšali toho mnoho, no teraz  je životné dianie zrozumiteľné , dáva zmysel, pohli sa ľady a prišla úľava, vďaka čomu je možné posunúť sa z bludného kruhu von. Z takýchto slov mám vždy radosť, pretože každý si zaslúži žiť  spokojný život.

bottom of page