Pýtate sa niekedy samého/samej seba KTO vlastne SOM?

 

Kto som vo svojej podstate, vo svojom jadre, strede...nielen navonok muž/žena?

Aká odpoveď prichádza?

darček

Vhodné aj ako darček

 Chceli by ste podarovať niečo,

 čo zostáva natrvalo?

 

 Venujte blízkemu darčekovú

  poukážku, ktorej hodnota sa

  prejaví v plnohodnotnom 

  živote.

Pamätám si na deň, keď bola táto otázka položená mne. Prekvapilo ma, že na takú jednoduchú otázku nemám jasnú odpoveď. Odpovedala som si vonkajšími faktami - žena, človek, koučka (vtedy som sa venovala ešte len koučingu) a podobne, ale niekde vo vnútri som tušila, že to nieje ono. Že v tej otázke je niečo hlbšie ako len to, čo je viditeľné navonok. 

No nevedela som čo. A tak som sa vydala na prieskum. Do svojho vnútra, aby som "TO" našla tam. Aby som našla SEBA.

Bola to dlhá cesta sebapoznávania, ale dnes som si istá, že sa to dá. Objaviť seba, žiť v láske  a  mať radosť z toho aký úžasný život vie byť, keď máme ZDRAVÝ VZŤAH predovšetkým SO SEBOU.

Súhrn všetkých krokov, ktoré som počas tejto cesty objavila som skompletizovala do uceleného programu, v ktorý vedie k celistvosti a teda k šťastnejšiemu a spokojnejšiemu životu so sebou a tým zároveň k harmonickým vzťahom aj s okolím, s ostatnými ľuďmi.

Stále sa hovorí a píše o tom, že sebaláska je základ. V osobnostnom rozvoji sú slová sebavedomenia a sebahodnoty spomínané vždy. Je to skutočne tak. Najdôležitejší vzťah, ktorý máme je vzťah nás samotných so sebou a ten ovplyvňuje to, aké máme ostatné vzťahy.

No veľakrát sa stretávam so zovšeobecňovaním, s teóriou o sebavedomí, sebahodnote a preto býva náročné niekedy to sebavedomie, sebahodnotu v živote žiť, pretože ak chýbali v minulosti vzory, je to teória, ktorú nevieme uchopiť v praxi - v každodennom živote.

Vytvorila som preto program, v ktorom sa krok po kroku povenujeme každej jednej súčasti zdravého vzťahu so sebou osobitne na to, aby boli výsledky trvalé. Teoreticky aj prakticky.

Zdravý vzťah so sebou zahŕňa :

                                                         1. Sebavedomie

                                                         2. Sebaprijatie

                                                         3. Sebahodnotu

                                                         4. Sebaúctu

                                                         5. Sebadôveru

                                                         6. Sebaistotu

Tento program pozostáva z jedného úvodného stretnutia a ďalej zo siedmych ďalších stretnutí - 6 hlavných stretnutí (osobne, online alebo telefonicky) , na ktorých sa venujeme jednotlivým témam a jedno bonusové, na ktorom si zhrnieme celú prácu, výsledky, posuny a pozrieme sa na to, čo je ešte potrebné, doladíme k celkovej spokojnosti.

 

Na každom stretnutí sa osobitne venujeme jednej časti  konkrétne. Každé stretnutie obsahuje teoretickú časť aj praktickú časť + pridávam ku každému stretnutiu aj inšpirácie ku konkrétnej téme na doma, na upevňovanie poznatkov v každodennom živote mimo stretnutí. 

Program obsahuje :

Úvodné stretnutie :

- prvý kontakt, zoznámenie sa. Stretnutie, na ktorom sa sa môžete pýtať všetko čo Vás zaujíma. Čo Vás v danom období trápi alebo čo by ste potrebovali / chceli vo svojom živote zmeniť, zlepšiť, dosiahnuť. Prispôsobím ďalšie stretnutia na mieru tak, aby ste si v nich našli to, na čo sa najviac chcete zamerať, aby bol výledok skutočne v súlade s tým, čo hľadáte. Ak sa práve v tomto období nachádzate vo fáze tzv. "zmätenosti", že neviete presne povedať, čo by ste chceli, vôbec to nevadí. Koniec koncov, presne k tomu, aby ste našli svoj smer, tento program vedie.

Prvé stretnutie :

TÉMA SEBAVEDOMIE:

Teorická časť - čo to je sebavedomie, ako sa prejavuje v živote keď je zdravé a ako keď je potlačené (pocity menejcennosti, úzkosti, obavy, strachy...). Kde v živote bolo narušené a ako , cesta von zo zacyklenia

Praktická časť - meditácia na spojenie sa so sebou a so svojím stredom, precítenie svojho jadra, svojej výnimočnosti a jedinečnosti, otvorenie srdca radosti a tvorivosti

Druhé stretnutie:

TÉMA SEBAPRIJATIE:

Teoretická časť : čo to je sebaprijatie a aké sú jeho prejavy, keď je zdravé a ako rozpoznať, kde a v čom dochádza k neprijatiu (odmietanie, pocit viny, hnev, odpor). So sebaprijatím súvisí aj pocit " musím byť silná/ý, všetko zvládnuť sám/sama, strach zo zlyhania alebo slabosti

Praktická časť - cvičenie na otvorenie nových obzorov v sebapoznaní, prijatie nedokonalostí a prehĺbenie lásky k sebe. Meditácia

Tretie stretnutie:

TÉMA SEBAHODNOTA :

Teoretická časť : čo to je sebahodnota, kedy je zvedomnená a kedy nie, kedy a prečo je problém prijať pochvalu, kompliment, uznananie, ocenenie. Pocit samozrejmosti, nedostatočnej vďaky zvonku, využívanie inými

Praktická časť : Meditácia na rozpoznanie svojej hodnoty v minulosti, v prítomnosti aj pre budúcnosť, uvedomenie si svojej dôležitosti ako hodnotnej bytosti presne takej/takého aká/ý ste.

Štvrté stretnutie:

TÉMA SEBAÚCTA :

Teoretická časť : čo to je sebaúcta, čo to znamená zdravo si vážiť seba a stáť pri sebe pokojne a prirodzene a kedy je úcta a jej hranice prekročená. Ako nachádzať v sebe rešpekt k sebe a dôstojnosť

Praktická časť : cvičenie na nájdenie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním, harmonizáciu a vyrovnanosť v súlade so sebou

Piate stretnutie :

TÉMA SEBADôVERA :

Teoretická časť : čo je sebadôvera, aké základné stavebné kamene potrebujeme na to, aby sme si mohli veriť, kedy a ako sa prejavuje oslabená dôvera v seba a ako ju posilniť, strachy a obavy z budúcnosti, kontrola a zviazanosť v živote, stagnácia

Praktická časť : meditácia na slobodu v živote bez strachu a kontroly, odstránenie prekážok stojacich v ceste za tým, po čom túžime

Šieste stretnutie :

TÉMA SEBAISTOTA :

Teoretická časť : čo to je sebaistota a neistota - strach, čo si druhí pomyslia, pochybnosti o sebe vo vonkajšom svete, strach z neprijatia alebo odmietnutia okolím

Praktická časť : meditácia na ukotvenie sa v sebe, uzmenenie sa a návrat k pevnému bodu v sebe, uzavretie cyklu celistvosti v sebe

Tento program pozostáva z 8 stretnutí, pričom prvé je úvodné. Je možné dohodnúť sa najprv na prvom stretnutí (2 hodiny) , na základe ktorého sa môžete slobodne rozhodnúť, či spolu prejdeme celú cestu zdravého vzťahu k sebe.

Cena úvodného stretnutia samostatne je 49 eur. 

Cena úplného programu (úvodné stretnutie, 6 hlavných stretnutí a 1 bonusové), počas ktorého máte zaručený individuálny prístup na mieru počas celej dĺžky trvania je 360 eur.

Ak sa dohodneme najprv len na úvodnom stretnutí a až potom na kompletnom programe, cena za úvodné stretnutie bude odpočítaná od celkovej sumy. 

Či si teda zakúpite celý program naraz alebo na časti (najprv len úvodné stretnutie, potom zvyšné), cena zostáva rovnaká .

BONUSOM MIMO STRETNUTÍ je prístup do súkromnej skupiny na facebooku, kde sme stále v kontakte s preberanými témami (môžu sa tak ukotvovať do každodenného života ľahšie) a je možné zdieľať svoje postrehy, pocity, zážitky ale i otázky.

Objav lásku v sebe (2).png