top of page
Objaviť lásku  v sebe znamená nájsť lásku nielen v sebe, ale aj k sebe.

Nieje už tajomstvom, že vzťahy s druhými sú zrkadlom.

Ako teda vybudovať taký vzťah so sebou, aby vzťahy s druhými, na ktorých nám záleží mohli byť zrkadlom, ktoré zrkadlí to, čo je príjemné? S dostatkom
lásky, pozornosti, uznania, prijatia...?


Všetky odpovede máme v sebe. Stačí ich len nájsť. 
Znie to jednoducho. Avšak na to, aby to šlo, potrebujeme poznať seba vo vnútri.

 
darček

    Vhodné aj ako darček
 Chceli by ste podarovať niečo   nevšedné?

 Venujte blízkemu darčekovú
 poukážku, ktorej hodnota sa
  prejaví v plnohodnotnom 
  živote.

 


Pýtate sa niekedy samej seba kto vlastne ste?
Kto ste vo svojej podstate, vo svojom jadre, strede...nielen navonok ako žena?
Aká odpoveď prichádza?

Ak vám otázka pripadá jednoduchšia ako odpoveď, je to skvelý začiatok. Pretože ono to naozaj nieje o jednom slove, ani o jednej definícii. Určite však tušíte, že pôjde o niečo v súvislosti so sebaláskou. Čo to ale je? Tak naozaj sa mať rada, nie len príležitostne - vtedy keď sa pekne oblečieme, keď ideme na masáž alebo kozmetiku, keď robíme aktivitu, ktorá nás baví a ktorá prirodzene aktivuje endorfíny?

Súhrn všetkých krokov, ktoré som počas mojej cesty sebapoznávania, štúdia aj praxe objavila, som skompletizovala do uceleného programu,  ktorý vedie k celistvosti a teda k šťastnejšiemu a spokojnejšiemu životu so sebou a tým zároveň k harmonickým vzťahom aj s okolím, s ostatnými ľuďmi.

Stále sa hovorí a píše o tom, že sebaláska je základ. V osobnostnom rozvoji sú slová sebavedomenia a sebahodnoty spomínané vždy. Je to skutočne tak. Najdôležitejší vzťah, ktorý máme, je vzťah nás samotných so sebou a ten ovplyvňuje to, aké máme ostatné vzťahy.

No veľakrát sa stretávam so zovšeobecňovaním, s teóriou o sebavedomí, sebahodnote a preto býva náročné niekedy to sebavedomie, sebahodnotu v živote žiť, pretože ak chýbali v minulosti vzory, je to teória, ktorú nevieme uchopiť v praxi - v každodennom živote.

Vytvorila som preto program, v ktorom sa krok po kroku povenujeme každej jednej súčasti zdravého vzťahu so sebou osobitne na to, aby boli výsledky trvalé. Teoreticky aj prakticky.

Zdravý vzťah so sebou zahŕňa :

                                                         1. Sebavedomie

                                                         2. Sebaprijatie

                                                         3. Sebahodnotu

                                                         4. Sebaúctu

                                                         5. Sebadôveru

                                                         6. Sebaistotu

Tento program pozostáva zo 6 hlavných stretnutí (osobne, online alebo telefonicky) , na ktorých sa venujeme jednotlivým témam a z jedného bonusového v trvaní 2 hodín, na ktorom si zhrnieme celú prácu, výsledky, posuny a  prejdeme si čo ešte bude treba k celkovej spokojnosti.

 

Na každom stretnutí sa osobitne venujeme jednej časti  konkrétne. Každé stretnutie obsahuje teoretickú časť aj praktickú časť + pridávam ku každému stretnutiu aj inšpirácie ku konkrétnej téme na doma, na upevňovanie poznatkov v každodennom živote mimo stretnutí k dosiahnutiu citeľných a viditeľných reálnych výsledkov.

Ak sa pýtate či na to, aby ste sa mohli do programu prihlásiť, musíte vedieť povedať aké máte očakávania, priania alebo naopak či si musíte niečo pracne pripravovať, tak možno príde teraz úľava.

Ak sa nachádzate vo fáze tzv. "zmätenosti", alebo sa cítite stratene a neviete presne povedať, čo by ste chceli, vôbec to nevadí. Koniec koncov, presne k tomu, aby bolo možné nájsť svoj smer, tento program vedie.

Ako program prebieha?

Ak máte o program záujem, stačí ma kontaktovať (telefonicky, mailom) a dohodneme sa na dátume prvého stretnutia, ktorý prispôsobíme tomu, kedy by ste chceli začať. Následne sa dohodneme na ďalších stretnutiach, ktoré je možné nastaviť si voliteľne - pravidelne v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch, prípadne podľa dohody. Hlavne tak, aby ste sa cítili dobre, aby bol program čo najefektívnejším prínosom do Vášho života.

Zameranie jednotlivých stretnutí :

Prvé stretnutie :

TÉMA SEBAVEDOMIE:

Teorická časť - čo to je sebavedomie, ako sa prejavuje v živote keď je zdravé a ako keď je potlačené (pocity menejcennosti, úzkosti, obavy, strachy...). Kde v živote bolo narušené a ako , cesta von zo zacyklenia

Praktická časť - meditácia na spojenie sa so sebou a so svojím stredom, precítenie svojho jadra, svojej výnimočnosti a jedinečnosti, otvorenie srdca radosti a tvorivosti

Druhé stretnutie:

TÉMA SEBAPRIJATIE:

Teoretická časť : čo to je sebaprijatie a aké sú jeho prejavy, keď je zdravé a ako rozpoznať, kde a v čom dochádza k neprijatiu (odmietanie, pocit viny, hnev, odpor). So sebaprijatím súvisí aj pocit " musím byť silná/ý, všetko zvládnuť sám/sama, strach zo zlyhania alebo slabosti

Praktická časť - cvičenie na otvorenie nových obzorov v sebapoznaní, prijatie nedokonalostí a prehĺbenie lásky k sebe. Meditácia

Tretie stretnutie:

TÉMA SEBAHODNOTA :

Teoretická časť : čo to je sebahodnota, kedy je zvedomnená a kedy nie, kedy a prečo je problém prijať pochvalu, kompliment, uznananie, ocenenie. Pocit samozrejmosti, nedostatočnej vďaky zvonku, využívanie inými

Praktická časť : Meditácia na rozpoznanie svojej hodnoty v minulosti, v prítomnosti aj pre budúcnosť, uvedomenie si svojej dôležitosti ako hodnotnej bytosti presne takej/takého aká/ý ste.

Štvrté stretnutie:

TÉMA SEBAÚCTA :

Teoretická časť : čo to je sebaúcta, čo to znamená zdravo si vážiť seba a stáť pri sebe pokojne a prirodzene a kedy je úcta a jej hranice prekročená. Ako nachádzať v sebe rešpekt k sebe a dôstojnosť

Praktická časť : cvičenie na nájdenie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním, harmonizáciu a vyrovnanosť v súlade so sebou

Piate stretnutie :

TÉMA SEBADôVERA :

Teoretická časť : čo je sebadôvera, aké základné stavebné kamene potrebujeme na to, aby sme si mohli veriť, kedy a ako sa prejavuje oslabená dôvera v seba a ako ju posilniť, strachy a obavy z budúcnosti, kontrola a zviazanosť v živote, stagnácia

Praktická časť : meditácia na slobodu v živote bez strachu a kontroly, odstránenie prekážok stojacich v ceste za tým, po čom túžime

Šieste stretnutie :

TÉMA SEBAISTOTA :

Teoretická časť : čo to je sebaistota a neistota - strach, čo si druhí pomyslia, pochybnosti o sebe vo vonkajšom svete, strach z neprijatia alebo odmietnutia okolím

Praktická časť : meditácia na ukotvenie sa v sebe, precítenie seba tu a teraz stojac isto na vlastných nohách a návrat k pevnému bodu v sebe. Otvorenie schopnosti vnímať svoju celistvosť a seba ako celistvú bytosť tu a teraz v každodennom živote. 

Siedme bonusové stretnutie:

Zhrnutie celého programu, otázky - odpovede, podpora, priestor aj na riešenie konkrétnych situácií alebo udalostí, ktoré sa udiali počas trvania programu

Objav lásku v sebe (2).png
bottom of page