Regresná terapia, terapia DETSTVO - regres znamená návrat. Je mnoho predsudkov o tejto metóde. V mojom podaní znamená NÁVRAT K SEBE A PRINAVRÁTENIE DôLEŽITOSTI VNÚTORNÝCH POCITOV

Zo samotného názvu "regresná terapia" má mnoho ľudí strach a ja som ho mala kedysi tiež.

Predstavovala som si nejakú hypnózu a minulé životy - presne tak, ako sa to o regrese šírilo.

Nie že by sa pomocou tejto metódy s minulými životmi nepracovalo , no nie každý v ne verí a ja som bola skeptická tiež. Či to bol len strach zo straty  kontroly alebo mi chýbala skúsenosť , ktorá by moju myseľ presvedčila, neviem, no to na čom  záleží je, že práve preto, že viem ako som rozmýšľala ja, rozumiem týmto obavám.

 

Terapiu preto vediem intuitívne s ohľadom na to, s čím je človek v súlade. Cieľom nieje tlačiť do terapie pred ktorou je strach alebo rešpekt. Cieľom je v bezpečí priniesť úľavu do tých častí vnútra, ktoré boli zranené chýbajúcou láskou.

Regresná terapia slúži na uzdravenie zážitkov, ktoré spôsobili v minulosti emočné zranenie. Avšak nemusí sa tou minulosťou rozumieť práve alebo len minulý život. Minulosť je všetko, čo sa udialo pred rokom, pred piatimi, no hlavne v DETSTVE.

Mohlo k zraneniu dôjsť doma pri blízkych, v škole aj vonku. Je však vytesnené, preto si ho na vedomej úrovni nevybavujeme, no nepríjemné zážitky a skúsenosti z minulosti  spôsobujú v súčasnosti rôzne ťažkosti. 


Ak sa  dookola opakujú tie isté alebo podobné situácie a pocity , dokonca i vtedy, ak ste sa pokúsili o zmenu - či už pomocou meditácií, afirmácií alebo aj  praktickými krokmi na základe nových uvedomení, po tom čo ste vyskúšali robiť veci inak ako predtým, no i napriek tomu sa objavili staré známe nepríjemné pocity alebo sa zopakoval obdobný znepokojujúci  scenár, je to signál, že ide o hlbší dôvod, ktorý má korene v minulosti, je uložený v podvedomí - na nevedomej úrovni, no stále pôsobí bez toho ste o ňom vedome vedeli.

 

V období detstva sa každý učí a zbiera informácie od svojho okolia, v ktorom sa pohybuje. Všíma si svet a nasáva poznatky od svojich rodičov, blízkych, širšej rodiny, spolužiakov, učiteľov, susedov.


Pozoruje, ako sa správajú rodičia k sebe navzájom, preto v dospelosti nachádza podobných partnerov ako je otec alebo mama. Dieťa pociťuje aj reakcie druhých na seba samotného.

Ak bolo veľa kritizované a málo chválené, v dospelosti má človek tendenciu sa podceňovať a neveriť si.

 

Terapiu vediem veľmi individuálne a intuitívne . Vnímam, či je zranenie v detstve a vtedy pomôže primárne uzdravovanie vnútorného dieťaťa jemne a láskyplne .

 

Inokedy sa objaví rodová záťaž prejavujúca sa hlavne vo vzťahoch a pomôže uvoľnenie bloku, aby prišla sloboda vo vnútri i navonok.

 

Vždy však s ohľadom na pocit bezpečia klienta/klientky , pracujeme len do takej hĺbky, do akej je pre vás prijateľné otvoriť sa terapii tak, aby bola skutočne prínosom. 

 

Terapia prebieha v uvoľnení a pri plnom vedomí. Zatvorené oči sú ako pri meditácii, no je možné ich kedykoľvek otvoriť, dokonca ak majú byť zatvorené oči zneisťujúce, môžu zostať otvorené. 

Mám bohatú skúsenosť s rôznymi ľuďmi a viem , že je každý človek iný, rovnako je teda i pri terapii prístup v súlade s dôverou v otvorenosť  sa terapii, ako aj s jedinečnosťou duše každého jedného.

 

V  mojom podaní regresnej terapie sa venujeme predovšetkým návratu k sebe, spojeniu sa so sebou, so svojou podstatou, prijatiu seba i svojích pocitov, objavenie svojich darov a talentov, svojej výnimočnosti a jedinečnosti, plné precítenie svojej hodnoty, nájdenie vnútorného pokoja a harmónie, rovnováhy, obnovenie dôvery v seba, lásky k sebe, porozumeniu, znovunájdenie úcty k sebe ako aj istoty v seba. To všetko zahŕňa ZDRAVÝ VZŤAH K SEBE, SO SEBOU , jedným slovom sebalásku.


Veľakrát sa mi potvrdilo, že práve zdravý vzťah so sebou vytvára a harmonizuje zároveň i všetky ostatné vzťahy - partnerské, rodinné, pracovné i medziľudské. Prináša radosť do života, uvoľnenie, úsmev a celkovo je nám dobre. Vtedy sa dejú zázraky i vo vonkajšom svete -  práve to sú slová spokojných klientov/klientiek , ktorí sa pre terapiu rozhodli a ja mám z ich radosti úprimnú radosť tiež .


regresná terapia pomáha :

 • ​nájsť svoju vlastnú cestu

 • spoznať a rozvinúť svoj vlastný vnútorný potenciál 

 • oslobodiť sa od rôznych pút

 • zmeniť  nedostatok na hojnosť 

 • pozumieť sebe samému, nájsť seba (rozvinúť ženské/mužské kvality)

 • zlepšiť vzťahy : vzťah so sebou samým, partnerské, rodinné, pracovné, medziľudské

 • zastaviť opakovanie sa rovnakých situácií v živote, aj rovnakých scenárov do vzťahoch, ktoré vám nevyhovujú

 • so žiarlivosťou, hnevom, smútkom, úzkosťami, strachmi

 • ak sa  nedarí dosiahnuť úspech v živote 

 • pri pocite , že sa niečo nedá, bezvýchodisková situácia

 • s trápením so samotou ,osamelosťou

 • s nedôverou v seba

 • so závislosťami (aj vo vzťahoch) 

​       a mnoho ďalších....

 

   Čo terapia prináša ?

 • odpustenie (sebe, druhým)

 • prijatie seba aj druhých

 • uzdravenie  a zharmonizovanie vzťahov

 • rozpustenie hnevu, strachov, úzkostí, krívd

 • prirodzenú lásku (k sebe, s blízkymi, od blízkych)

 • priaznivú zmenu v živote

 • úľavu

 • ľahkosť

 • motiváciu

 • nájdenie samého seba : Kto som a aké je moje poslanie

 • vnútornú silu

 • radosť zo života

 • slobodu môct byť samým sebou

 • otvorené srdce

 Terapia prenatálneho obdobia

Jednou z možností regresnej terapie je návrat do minulosti prenatálneho obdobia, keď je dieťatko ešte v brušku.

Dieťa v prenatálnom období s matkou nieje spojené len fyzicky, ale aj emočne. Všetky pocity, ktoré prežíva mama, dieťa prežíva spolu s ňou. Nemá ešte rozvinutú rozlišovaciu schopnosť, preto pociťuje mamine prežívanie ako jeho vlastné. Do podvedomia sa dieťaťu ukladajú informácie už od 42. dňa od počatia.

Preciťovaním vzťahov rodičov ,vonkajších podmienok , aj samotných emócii maminky si dieťa vytvára :

 • sociálne väzby

 • pocit istoty

 • pocity bezpečia

 • usilovnosť

 • produktivitu

 • tvorivosť

 • optimizmus

       ale aj :

 • neistotu

 • pocity viny

 • pochybnosti

Prechádza sa  obdobie vývinu od počatia až po príchod na svet s tým, že sa odkrývajú súvislosti so súčasným problémom .Krásne sa uvoľňuje, čistí a napĺňa láskou všetko, čo je v prítomnosti bolestivé.


Výrazne pomáha  :

 • ak sa človek cíti neprijatý alebo že sem nepatrí

 • keď sa bojí zmeny alebo sú problematické

 • ak sa cíti izolovaný od ostatných ľudí alebo od sveta

 •  nevie sa zaradiť, nezapadá do kolektívu

 • má pocit,že niečo sa deje celý jeho život

Po terapii dochádza k vyslobodeniu sa zo začarovaného kruhu opakujúcich sa situácií, ktoré sa diali celý život bez toho, aby si ich človek vedel vysvetliť alebo zmeniť niečo aj keď sa o to veľakrát snažil.

Táto terapia prináša otvorenie  nových obzorov a schopnosť vidieť nové možnosti , ako aj odvahu, objavenie svojej vzácnosti - poklad, ktorý sa vo vnútri ukrýval celé roky, nadobudnutie strateného sebavedomia, spoznanie svojej hodnoty a úcty k sebe aj k druhým, nachádzanie prijatia od okolia. Mnohí tento obrat pomenovali ako zázrak, v ktorý ani nedúfali, že je vôbec možný.

IMGP9248-copy_1.jpg