• Denisa Eckmannova

Sme vedomí alebo sa len povyšujeme?

Rozmach osobnostného rozvoja prináša mnohé frázy, ktoré si s obľubou osvojujeme. Nieje tomu inak ani pri slovíčku VEDOMÝ. Začína sa tento pojem rozširovať a všímam si, ako sa stráca jeho pravý význam.

Už ste sa stretli s takým javom, že v zabehnutom dlhšie trvajúcom partnerstve jeden z dvojice začne navštevovať rôzne semináre a druhý zostáva doma? Seminárový partner príde domov a domasediacemu partnerovi rozpovie všetky teoretické fakty, ktoré si zo seminára priniesol. Nespokojne vyzdvihne, čo by partner mal začať robiť alebo mal prestať robiť. Verdikt na svete. Domasediaci partner nieje VEDOMÝ. Problém vo vzťahu na svete. Seminárový partner VEDOMÝ je a domasediaci nie.
Dôvod, prečo som tento príklad použila nieje, že by som podceňovala dôležitosť osobnostného rozvoja. Práve naopak, aktívnu prácu na sebe plne podporujem a súhlasím s tým, že i pre vzťah je prospešné, ak sa posúvajú a rastú obaja partneri spolu. Ak sa vzájomne podporujú a rozumejú si i po tejto stránke.


O tom, že partnera si vyberáme, že to môže byť skutočne vedomá voľba na základe poznania a vedomia seba samého, s kým vo vzťahu byť chceme alebo aj nechceme - o tom napíšem nabudúce.


Dnes sa podelím o to, ako vnímam množstvo informácií, ktoré zaplnia hlavu, no nie vždy sa aplikujú do života. Ak naučené slovíčka nežijeme, ale používame ich, ľahko sa dá skĺznuť do poúčania druhých o niečom, čo sami nerobíme, až vznikne hodnotenie a posudzovanie. Výsledkom je strata rešpektu.


Poďme sa namiesto zameriavania pozornosti na druhých, zahĺbiť do seba. Venujme tú pozornosť radšej sebe. Popracujme na sebe samých, každý jeden z nás má v sebe priestor na zlepšenie . Nie v zmysle, že by sme neboli dosť dobrí takí akí sme, ale aby sme verili v seba samých, že sme dobrí takí sme.


Môžeme byť dosť dobrí pre druhých, ak sa necítime dosť dobrí pre seba?


Začnime namiesto získavania poučiek a teoretických fráz osobnostného rozvoja radšej tie informácie žiť.


Začnime pracovať na sebe tak, aby sme vedeli byť spokojní sami so sebou, aby sme odbúrali blokády, ktoré nám bránia rozvíjať naplno svoj potenciál a plnenie snov. Tým sa všetky hodnotné informácie z kníh, seminárov a videí integrujú do zážitkov a do poznania. Niet nad osobnú skúsenosť a vlastný zážitok.


Ako tá toľko spomínaná sebaláska chutí? Ako sa v tele mám, keď sa deje rešpekt? Aké to je pocítiť, že som objavila to, čo ma napĺňa? Čo sa odohráva v tele, keď sa mi plní sen? Keď ho naplno žijem? Čo cítim, keď sa mi podarilo predtým zdanlivo nemožné?


Na to, aby sme tieto oslobodzujúce a povznášajúce pocity mohli zažiť, potrebujeme odstrániť príčinu, ktorá nás delí od ich dosiahnutia. Akonáhle sa uvoľní, dejú sa zázraky a to, čo bolo predtým nemožné, sa stáva možným a realizovaným.


Všímam si súvislosti. Nič nieje náhoda. Všetko, čo sa deje, sa deje pre niečo. Nič čo vidím, čo počujem, čo cítim, nič čo ma postretne - príjemné aj nepríjemné - nieje náhoda. Každá udalosť, každá osoba má pre mňa význam. Každý pocit mi niečo ukazuje a hovorí. Tie radostné pocity si užívam a z tých menej veselých sa učím, aby som sa posunula znova o krôčik ďalej.


Toto pre mňa znamená byť VEDOMÝ. Byť si vedomý seba samého, kto som, aké mám hodnoty, kvality, čo je pre mňa v živote dôležité. Všímať si zákon zrkadlenia v bežnom živote, pretože funguje u každého, aj u toho, kto si ho neuvedomuje.

Rozpoznávať, čo mi situácie na základe zrkadlenia chcú povedať. Ak mi nieje situácia príjemná, nájsť dôvod, prečo som si ju pritiahla do života. Prečo sa mi deje to, čo sa deje. Nie hľadať vinníkov vonku.

Byť si vedomá seba a toho, že vonkajší svet je mojím odrazom. V tom príjemnom, aj v tom menej príjemnom.


Darí sa mi ? Skvelé. Podarilo sa mi odstrániť prekážku, ktorá spôsobovala zlyhania.

Nedarí sa mi? Opakujú sa mi nejaké situácie s podobným scenárom dookola? Čistím. Mením. Uzdravujem. Spracovávam pôvod myšlienok a vzorcov správania, ktoré viedli k neúspechu alebo k nespokojnosti.


Naučme sa rozumieť sebe. Porozumieme tak celému svetu. Majme seba v poriadku a bude v poriadku celý náš svet.48 views0 comments
  • b-facebook