• Denisa Eckmannova

Čo ak nieje vedomie a podvedomie v súlade?

Prečo stojí za to pozrieť sa na to, či presvedčenia, ktoré o sebe máme na vedomej úrovni sú zhodné s tým, ako ich má uložené podvedomie?


Už sme sa naučili, že to, aký máme vzťah k sebe, aj aké presvedčenia máme o sebe, tak sa správame k druhým a zároveň i ostatní k nám.


Ako si však vysvetliť situácie, v ktorých máme pocit, že si nás druhí ľudia (môže to byť aj len jedna konkrétna, ale zato dôležitá osoba v našom živote) nevážia, ak si pravidelne afirmujeme samé pozitíva , hovoríme si ako veľmi si seba vážime, staráme sa o svoje bytie.....a predsa sa udejú situácie, v ktorých pocítime nerešpekt alebo neúctu?

Ako je možné, že sa snažíme byť "dobrí" a dávať ľuďom úctu a naspäť sa vráti neúcta?


Znamená to len jediné. A to, že na vedomej úrovni (to, čo si uvedomujeme) si seba vážime. No na podvedomej úrovni (to, čo si neuvedomujeme) je to inak. Podvedomie je taký sklad spomienok, ktoré sú z nejakého obdobia z minulosti, často z detstva. Ak nieje vedomé presvedčenie - napríklad SOM HODNOTNÁ/Ý a mám prirodzene úctu a lásku - zhodné s presvedčením na podvedomej úrovni, tento nesúlad sa odzrkadlí v bežnej situácii každodenného života.


Trebárs v komunikácii podľa štýlu komunikácie môže prísť pocit nedostatočnej úcty alebo časté meškanie na dohodnuté stretnutia, nedodržanie dohôd a podobne.


Ako je možné, že podvedomie má uložené iné presvedčenie, ako vedomá myseľ - ktorú nastavujeme na pozitívne zmýšľanie o sebe?


Napríklad, ak sme vyrastali v modeli podmienenej lásky, sotva bola uznaná hodnota pocitov, schopností alebo vôbec len toho, že sme - s láskou, trpezlivosťou, pochvalou, podporou a bezpodmienečným prijatím našich kvalít i slabín.


Podvedomie si uložilo presvedčenia napríklad "niesom dosť dobrá/ý, čo urobím nemá hodnotu, musím sa veľmi snažiť, aby som dostal/a nejakú pochvalu"....a rôzne iné lahôdky :-)


Podvedomie nevie teda, čo to tá spomínaná úcta, ktorúsi afirmujeme, znamená.

Vedomá časť sa snaží. Vieme, že je to dôležité a teda hľadáme spôsoby, ako prejaviť úctu sebe aj ostatným.


Ak sme sa ešte nepozreli na to, či v podvedomí niesú nejakí takíto "kostlivci v skrini", vybehnú z tej skrine v najneočakávanejšom momente a ukážu sa tak, že nejaká situácia v nás vyvolá silný pocit, že si nás druhý neváži. Aj keď my sa snažíme prejavovať druhým, že si ich vážime.


Niekto sa silno nazlostí, nahnevá, niekoho prepadne ľutosť, krivda, nespravodlivosť, smútok alebo úzkosť. V každom prípade však ide o signál, že podvedomie si pýta zosúladiť afirmácie, ktoré si hovoríme na vedomej úrovni. Tak aby to, čo si hovoríme, rovnako bolo aj v podvedomí.


Ako sa dá zosúladiť podvedomie s vedomím tak, aby sme sa nemuseli kontrolovať v každej chvíli a zároveň aby sa prestali diať situácie, v ktorých pocítime neúctu?


Nájsť tých "kostlivcov" :-). Je mnoho techník a metód, ako s podvedomím pracovať. Mne sa najviac osvedčila regresná terapia a Theta healing, preto s nimi pracujem a tie zároveň i ponúkam. Metódy, ktoré už veľakrát pomohli mne aj mnohým ďalším dať do rovnováhy podvedomie s vedomím a život je hneď o niečo ľahší :-).


Ak cítite volanie trošku (alebo aj veľa) sa odbremeniť od ťaživých pocitov z nepríjemných situácií, určite nájdeme ten najvhodnejší spôsob na mieru - AKO.

85 views0 comments
  • b-facebook