• Denisa Eckmannova

Bezpodmienečná láska alebo ...kedy už budem dostatočne dobrá/ý

Updated: Dec 21, 2020

Počuli ste, čítali ste, dospeli ste k presvedčeniu, že BY STE MALI byť bezpodmienečnou láskou a bezpodmienečne milovať?

Ak čítate tento blog, tak ste sa s tým už určite stretli.

Už samotné - mali by ste - má v sebe podmienku. A podmienka v sebe vždy nesie model : " taký/á aký/á som, niesom dosť dobrá/ý. Mal/a by som byť lepšia/lepší ".


Generácie za generáciou vyrastali, žili , boli v rôznych formách nelásky. Áno, nelásky. Prejavovala sa rôznym spôsobom. Tými spôsobmi boli podmienky. Podmienky dobrého správania, perfektne odvedenej práce, hviezdnej kariéry, spĺňania predstáv o tom, akí by sme mali byť....na to aby sme si lásku....ZASLÚŽILI. Aby sme jej boli hodní. Generácie za generáciou podľahli omylu, že láska je čosi, čo sa dostáva za odmenu. A dnes tomu tak mnohokrát ešte stále je, pretože sú to nastavenia, ktoré poznáme každý v rôznych podobách.


Následkom je, že o lásku takto buď človek bojuje alebo sa jej zrieka. Obe formy majú jedno a to isté úskalie. Neprijatie seba vo svojej NEDOKONALOSTI. Pod programami z detstva a ak by sme išli ešte ďalej, tak by som povedala že pod programami predkov a celej generačnej línie sme nastavení na to, že len tak ako sme , niesme dostačujúci. Žijeme pod programami podmienenosti, neprijatia a nedostatočnosti a sme schopní stále veriť, že ešte musíme urobiť toto a ono a potom už môžeme byť dosť, potom už môžeme mať to, po čom túžime, potom už môže prísť partner, potom už......potom až keď ešte toto spravím, potom až keď sa toto ešte naučím, potom až keď toto ešte zvládnem, potom až keď sa týmto ešte stanem......v preklade - potom až keď budem dokonalá/ý, tak som hodná/ý prijatia, lásky, uznania...akokoľvek to nazveme.


Dnešná doba nás vedie k sebarozvoju. K návratu k sebe. K láske bez podmienok. Dnešná doba má rada frázy. No dôležité je uvedomiť si, že nás k tomu doba VEDIE. A to nieje to isté, ako povedať, že celistvým návratom k sebe a bezpodmienečnou láskou už je.


Koľkí čakáte na to, kedy už budete lepší, pripravenejší na niečo po splnení nejakých kritérií, hodnejší prijatia a lásky?

Nečakajte, kým budete dosť. Už teraz ste. Už teraz sme všetkým. Aj keď nieje všetko dokonalé. Ani byť nemôže. Na to tu niesme. K dokonalosti sa dostávame. Prácou na sebe, skúsenosťami, prekonávaním prekážok. Dokonalosť môže byť cieľ, ale nedokonalosť je tá cesta. Na tej ceste záleží. Po tej ceste sa dostávame k cieľu.


Naučiť sa užívať si tú cestu je to najdôležitejšie. Cestu k cieľu. Ak vezmeme do úvahy že ten cieľ je naša dokonalosť, tak ten cieľ môže byť posledný deň nášho života. Pretože nebude viac čo učiť sa, čo prekonávať, čo zvládať, kam sa posúvať. Bude dosiahnutá dokonalosť. Nebude viac kam rásť, kam smerovať. Prišli sme do cieľa. A môžeme teda odísť. Naspäť do dokonalosti, odkiaľ sme prišli. Pretože svet je nedokonalý. Je trenažér. Škola. Škola života. Získavanie skúseností , objavovanie, učenie sa- cez pády a znovupostavenia sa.


Bezpodmienečná láska je dokonalosť.


My žijeme v dobe, keď sa učíme. Učíme sa cez vzťahy. V tejto dobe je to tak. Možno to raz bude inak všetko, ale dnes sa životu v bezpodmienečnej láske UČÍME. Na tom slovku UČÍME záleží.


Bezpodmienečná láska sa používa v spojení partnerskej lásky. Lenže tak to nieje. Ak niekto chce hovoriť o bezpodmienečnej láske, tak je potrebné si uvedomiť, že tá je bezhraničná. Ku všetkým a ku všetkému. Živému aj neživému. Dobŕemu aj "zlému".

Je to láska aj k tým, ktorí nám ublížili, ktorí nás nahnevali, ktorí nám nerozumejú, ktorí nás odmietajú..... Bezhraničná a bezpodmienečná láska k rodičom, k politikom, ku kritikom, k hmyzu, ...čokoľvek , čo nám teraz vadí....


Bezpodmienečná láska je prijatie. Kompletné prijatie. Maximálna miera pokory. Plné vedomie tu a teraz . Len a len v prítomnom okamžiku a v láske. Vždy, za každých okolností. A ruku na srdce - kto z nás čisto a s otvorenou náručou miluje takto? Vždy, všetko a všetkých? Vrátane seba úplne so všetkými strachmi, obavami, pochybnosťami, slabinami, nedokonalosťami....?

... Predavačku, ktorá nemá svoj deň. Šoféra, ktorý nabúra auto. Rodiča, ktorý neprijíma. Dieťa , ktoré vás nahnevá. Kolegu, ktorý vysmeje vašu prácu. Šéfa, ktorý vám dá nižšiu výplatu ako ste očakávali. Suseda, ktorý vás vytopí . Zlodeja, čo vás okradne na ulici. Kamošku čo vás ohovorí. Známeho, čo na vás bezdôvodne vyletí....a takto by som mohla pokračovať.


Je krásne rozprávať o dokonalej bezpodmienečnej láske . Ale buďme k sebe úprimní, tak skutočne, bez ošiaľu pozitívneho myslenia. Nepoznáme ju z hľadiska zážitku. Nosíme ju v sebe, dostávame sa k nej, je v nás, ale nemáme ju ešte zažitú. Tu v realite fyzického sveta každodenne.

Prijmime, že ju nevieme. Zatiaľ. A že je to v poriadku. Dovoľme si prijať svoju nedokonalosť a začať žiť. Tu a teraz. Dovoliť si žiť s tým čo máme, s tým kým sme teraz. Bez toho čakania na to- až potom keď.......pretože je len TERAZ.


Inak je to odsúdenie na večné čakanie na to, keď budeme pripravení - čo v preklade znamená -až keď budem dostatočne dobrý/á , zaslúžim si lásku a môžem mať lásku. A to je zase len neprijatie. Seba. Zase to je len podmienka. Podmienená láska. K sebe. Presvedčenia pochádzajúce z programov, ktoré je možné zmeniť, vyčistiť, uzdraviť , spracovať. A je to aj dôležité spraviť. No žiť môžme aj teraz. Už teraz. Vzťah môžme mať aj teraz. Milovaní môžeme byť už teraz.


Lebo aj keď budeme čakať na "potom až keď" ...a budeme sa posúvať vpred....tak aj vtedy budeme nedokonalí, aj napriek usilovnému rastu. A bude to tak až kým odtiaľto neodídeme. Môžeme sa však naučiť prijať to, že sme v poriadku a hodní prijatia a lásky už dnes. Aj keď je čo zlepšovať, aj keď je na čom pracovať. No to bude vždy.


Tak ako ja, vy.. ostatní sú nedokonalí rovnako. Sú totiž na tej istej ceste. Na tej istej lodi. Len v rôznych podobách. Rovnako sú na ceste k dokonalosti cez nedokonalosť . A preto, môžeme rásť spolu. Pomáhať si, podporovať sa, tešiť sa, smiať sa, objavovať, spoznávať, prekonávať úskalia ...a...z tej cesty spraviť zmysel života. Pretože presne o tom to tu celé je.165 views0 comments
  • b-facebook