Terapia alebo koučing v trvaní  2 hodín     : 60 eur

Relaxácia telovými sviečkami v trvaní 1 hodiny : 36 eur (po relaxácii je priestor na otázky 30 minút)

Osobný kontakt a relaxácia telovými sviečkami prebieha v Bratislave, v priestoroch veľmi útulnej a príjemnej kancelárie.

Terapie a koučingy pravidelne robím aj cez skype alebo telefón - možnosť pre tých, ktorí sú ďaleko alebo osobný kontakt nieje žiadaný.

Pravidelne pracujem aj na diaľku, mám dlhoročné skúsenosti aj s prácou cez telefón alebo online. Kvalita stretnutia zostáva zachovaná, najdôležitejšie je sa počuť.